Hvad er hypnose

Af , 4. september 2009 22:46

Hypnose og dens brug i praksis som behandling, har hurtigt vist sig som en meget virkningsfuld metode til løsning af problemer hos mennesker. Det kan være gavnligt i mange tilfælde som en behandlingsmåde i sig selv og det er et værdifuldt supplement til psykoterapi og psykiatri. Det er sandsynligvis den mindst risikable behandlingsform, der er til rådighed.
Alligevel er der ikke ret mange terapeutiske fremgangsmåder, der er mindre kendt og mere udsat for at blive misforstået.

Før det overvejes, hvad hypnose er, vil det måske være passende at godtgøre, hvad det ikke er!
De fleste hypnoterapeuter, vil i forbindelse med interview af en ny klient, spørge, hvad han eller hun tror hypnose er. Svarene er mange: at sove, at være bevidstløs, at overgive mental styrke og magt, magi og voodoo. Alle svar er forkerte.

Hypnose kan ikke være søvn. I de fleste tilfælde er personen helt klar over kommunikationen og er i stand til at reagere på opfordring, enten med ord eller med signaler. Bevidstløshed er heller ikke indblandet. En person, der bliver bedt om at lave en bestemt bevægelse, vil rette sig efter opfordringen, hvis den ikke er frastødende. I sådanne tilfælde vil personen nægte.

Der er ingen overgivelse af mental styrke eller magt. En person, der ikke ønsker at blive hypnotiseret, kan ikke hypnotiseres eller bringes til at gøre eller sige noget, der krænker personens standarder for opførsel eller retskaffenhed. Der er ikke magi og heller ikke voodoo involveret. Alle hypnoterapeuter kan gøre rede for handlinger eller adfærd, der ses i sceneshows, på film eller i tv, hvor det virker som om personerne følger anvisninger helt tankeløst.

Faktisk er hypnose bedre beskrevet end defineret. Der sker ofte en ændring af de bevidste muligheder, en kritisk opfattelse, en metode hvor personen (der er i hypnose) udelukkende vælger at se det, der er relevant for den opgave han har og udelukker alt andet. Hypnose indeholder guidet koncentration. Vejledningen skal foretages af en kvalificeret terapeut eller i tilfælde af selv-hypnose, af personen selv. Selv-hypnose kan læres hos en veluddannet hypnoterapeut og kan læres af så godt som alle. Det kan give modtageren et livslangt udbytte.

Tilbage til Forstå hypnose

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy