Hvordan virker hypnose

Af , 4. september 2009 23:05

Underbevidstheden modtager og bevarer, uden at acceptere eller afvise, alle beskederne fra vores baggrund, hvad enten det er arveligt, samfundsmæssigt, religiøst eller erfaringsmæssigt, plus alle de konflikter (små som store) vi møder dagligt. Når det bevidste sind (der beskæftiger sig med hverdagsting, logik, fornuft ect.) bliver overbelastet, forbereder underbevidstheden os på, hvad der anses for passende handling (sædvanligvis kamp eller flugt). Imidlertid analyserer underbevidstheden ikke, som det bevidste sind, men accepterer alle beskeder ukritisk. Dybest set er hypnose en metode til at få det bevidste sind og underbevidstheden til at kommunikere. Mange menneskers problemer, vaner, belastninger, angsttilfælde, holdninger eller mangler kan ofte forklares ved at lytte til underbevidstheden.

Underbevidstheden er desuden lager for alle erindringer. Traumatiske begivenheder kan være fortrængte eller undertrykte i underbevidsthed.

Den største fordel ved hypnosebehandling er dens evne til at opdage, belyse og forstå fortrængt information eller oplevelser, der måske er årsagen til en vanskelig, psykologisk forstyrrelse.

Tilbage til Forstå hypnose

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy