Hypnose mod stress

Af , 14. marts 2010 23:30

Stress og/eller bekymring kan være forårsaget af områder som er kendte eller ukendte. Problemer eller usikkerhed i forhold til relationer, ansættelse, sundhedssituation og andre foruroligende områder kan påvirke mentalt og fysisk, hvilket er en ugunstig påvirkning af fremskridtet og nydelsen af livet.

Andre årsager kan omfatte begivenheder, kontakter eller traumer, som må have været hæmmet eller undertrykt, som skaber frygt, hvor kilderne føles helt ukendte.

Stress tilbøjeligheder kan desuden være nedarvet til børn via forældrene. Stress som begynder at svække kroppen eller medfører depression skal have opmærksomhed. Stress håndtering via hypnosebehandling er meget virkningsfuldt. Årsagerne til stress kan afsløres. I tilfælde hvor stress problemer ellers ikke kan blive ændret kan hypnose terapi ændre klientens opfattelse således at det danner tilladelige forhold i livet. Det virker!

Ni bevidste retningslinjer, der kan medvirke til stressbekæmpelse:

1. Vedbliv med at være rolig.
2. Undgå at blive overvældet.
3. Undgå forvirring.
4. Lad være med at dvæle ved fortiden.
5. Se efter svar, fokuser på løsninger.
6. Lyt før du reagere.
7. Gør hvad der er det rigtige.
8. Forblive Positiv.
9. Tro på og forvente en løsning.

“Jeg har valgt ikke at have problemer, i stedet har jeg udfordringer og kreative løsninger.”

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy